Povijest

Osnovan Vitis d.o.o. Varaždin
1992.
1993.
Prva godina aktivnosti, program za vinogradarstvo i vinarstvo
Usklađenje sa Zakonom o trgovačkim društvima
1995.
1996.
Exclusive Distributorship Agreement sklopljen s kompanijom Oil Dri
Agency Agreement sa Bericap Group
1997.

1998.

Ugovor sa NORIT Nederland BV o zastupanju u Hrvatskoj i Sloveniji
Početak distribucije 
programa Naturex
2000.
2005.
Dokapitalizacija iz zadržane dobiti
Osnovana tvrtka kćer 
BOV d.o.o. Ljubljana
2005.
2006.
Početak rada BOV d.o.o. Ljubljana
Distribucija Prava aroma/Vobo/Kavo
2008.
2010.
Početak gradnje vlastitog uredsko-skladišnog prostora
Proširenje distribucije sa programom Obipektin/Naturex AG i Overseal/Naturex Ltd.
2010.
2011.
Useljenje u novi uredsko-skladišni prostor